středa 22. října 2014

CASTELLANA BISTRO.

Před týdnem jsme zkoušeli novinku v centru Brna, a to Castellana trattoria. Jak senzační byla, jste si mohli přečíst zde. A protože Sergio Bellini se svou paní mají ještě jednu restauraci, rozhodli jsme se pro velký úspěch ochutnat i ji. Castellana bistro. Příjemná restaurace umístěna v lokalitě malých rodinných domů na ulici Bělohorská 61, kde nemáte problém zaparkovat nebo dojet tramvají. Musím říct, že po návštěvě bistra mě mrzí, že nemám Castellana bistro taky za souseda, ale nebudu předbíhat:) 
V trattorii nám chutnalo natolik, že jsem si usmyslela, že zavolám do bistra, abych udělala na sobotní podvečer rezervaci. Po zkušenosti z trattorie jsem nechtěla riskovat, že by bylo stejně plno, jako při pátečním večeru ve městě. Bistro vaří v jednom z rodinných domů, který je navíc výrazně označen, takže svou malou Itálii nepřehlédnete. Navíc je přímo u cesty. 


Při příchodu nás zaujala hezky vyplněná mezera v chodbě, kde byly vystaveny produkty, které si můžete u Castellana koupit nebo vyzvednout, pokud objednáváte přes jejich e-shop. Interiér je oproti trattorii ve městě barevnější, protože mají klasické italské ubrusy, které mě hrozně baví. Znáte je, ne? Ty červené kostkované, které má každé správné domácí bistro v Itálii. Sedačky u stěny jsou doplněné pohodlnými polštářky, takže vás nikde nic netlačí a cítíte se velice příjemně. Stůl jsme měli již připraven. Velice rozkošná byla malá miska s těstovinami a v ní cedulka s rezervací. 

Na jídlo jsme si dali opět naši oblíbenou "Itálii na stole". Krásnou a chutnou přehlídku italských surovin, což je prosciutto crudo, salám Castellonovo, parmigiano Reggiano a Pecorino, to vše na prkýnku. Po prkýnku se stejně jako v trattorii zaprášilo velmi rychle, a to jsme neměli ani moc hlad:) 


Jako druhý chod jsem ochutnávala Spaghetti con tonno e pomodorini (s tuňákem a rajčátky). Za mě naprosto vynikající kombinace cherry rajčat s luxusními olivy. Když jsem dostala tento talíř, tak se přede mnou začala linout vůně připomínající letní dovolenou. To se mi dlouho nestalo:) Toto jídlo určitě můžu doporučit, ale jak to tak vidím, na doporučení bude snad ani všechno. Nesmím taky zapomenout na to, že těstoviny jsou domácí a ten rozdíl je opravdu poznat. 


Nejenom barevné ubrusy jsou oproti bistru a trattorii rozdíl. V tomto bistru dělají také pizzu. Na jídelní lístek s pizzou se můžete podívat zde. My jsme volili zlatou klasiku, a to Prosciutto crudo. Vypadala i voněla báječně. Ale ta chuť! Doteď jsem si myslela, že nejlepší pizza v Brně je v Italia baru a nejlepší pizza v mém životě je v Benátkách. Tak vám teda upřímně, sama za sebe řeknu, že tato pizza byla pro mě naprostý jídelní orgasmus. Škoda, že nemám tak velký žaludek, abych snědla špagety, pizzu a ještě půlku jídelního lístku. Ve chvíli, kdy se nás personál přišel zeptat, zda-li je vše v pořádku, zmohla jsem se pouze na spontální:"Ta pizza je vynikající mimochodem!" No a teď mám na ni zase nehoráznou chuť. Sugo bylo výborně ochucené, pizza byla krásně šťavnatá, crudo nakrájené na tenké plátky a perfektně tenká. 


Co je hrozně super, tak je jejich domácí chleba, který mají v obou restauracích. V bistru jsem se dočetla, že je možné si chléb objednat a vzít domů. Tak to bude první věc, kterou při příští rezervaci budu řešit. Ten chleba totiž musíte mít. Voní jako poctivý čerstvý chléb, který si v obchodě nekoupíte. A zároveň si k tomu můžete odnést i šunky a parmazány a všechny ty dobré salámy.


Určitě znáte takové to, jak něco sníte a pak to musíte jíst pořád. Tak to je pro mě v současné době kuchyně u Castellana. Upřímně už nevím, co mám ochutnat jako první, a to jsem ještě neměla dezerty. Takže příští návštěvu, která bude v pátek, budu držet hladovku, objednám si minimálně 4 chody a budu doufat, že zvládnu třeba i pátý:)) Tady to není povyk kolem Castellana pro nic za nic. Ty podniky si to opravdu zaslouží proto, jak poctivě to dělají. A co na bistro říkáte vy? Už jste tam byli? Napište mi, co si mám dát příště. Pizza je jasná:) Přidejte si mou blog stránku na Facebooku, dám vám tam potom další fotky.


SandraWe tried a new restaurant in the city center Castellana Trattoria a week ago. How sensational was, you could read in previous post. (link in Czech version) And because Sergio Bellini and his wife have one more restaurant in Juliánov, we decided to taste it. Castellana bistro. Pleasant restaurant located in small houses on the street Bělohorská 61, where you don't have a problem to park or take a tram. I must say that I'm so sad that Castellana bistro is not also my neighbor, but I do not anticipate :)


We loved trattoria so much so I made ​​a reservation for Saturday evening to bistro. After the experience of the trattoria I did not want to risk that would be as crowded as during the Friday evening in the city. Bistro is in one of the houses, which is also clearly indicated, so don't worry, you will rind your little Italy so easy.

When we arrived we saw the corridor, where they were exposed to products that you can buy at Castellana or pick up if you are ordering through their e-shop. The interior is compared to trattoria more colorful because they have classic Italian tablecloths, which I really like. You know them, right? The red plaid, which has every right home bistro in Italy. Seats on the walls are complemented with comfortable pillows, so you feel very comfortable. The table we had was already prepared. Very cute was a small bowl of pasta and tag with reservation.

We had our favorite "Italy on the table." Beautiful and delicious Italian ingredients show, which are prosciutto crudo, salami Castellonovo, Parmigiano Reggiano and Pecorino, all on the seat. We ate it so fast!

As a second course, I tasted Spaghetti con Tonno e pomodorini (with tuna and tomatoes). For me absolutely delicious combination of cherry tomatoes with luxury olives. When I got this plate, I felt like on summer vacation. That didn't happened to me for a long time :) I can definitely recommend that dish, but as I see it, I can recommend everything. I must also do not forget that the pasta is homemade and the difference is really big.

Not only colored tablecloths are different than trattoria. The bistro is preparing a pizza. We chose a golden classic with Prosciutto crudo. It looked and smelled wonderful. But the taste! Until now, I thought that the best pizza in Brno is in Italia bar and the best pizza in my life in Venice. I must say this pizza was a complete dining orgasm. I wish to have such a big stomach to eat spaghetti, pizza and even half the menu. When the staff came to ask if everything is okay, I managed only to spontaneous: "The pizza is excellent by the way!" Sugo was perfectly flavored, pizza was beautifully juicy, crudo was cut into thin slices and perfectly fine.

What's so great, is their homemade bread, which they have in both restaurants. In the bistro, I saw that it's possible to order their bread and take home. So it will be the first thing in my next booking what I will order. The bread is a must have. Smells like fresh bread which you never buy at shop. And at the same time you can take away hams and parmesan cheese and all the good sausages.

I'm sure you know that feeling when you try something new and need to eat it all the time. So this is Castellana right now. I honestly do not know what to taste first, and I did not have desserts. So the next visit, which will be on Friday, I will hold a hunger strike, order a minimum of 4 courses and I hope I can manage to have the fifth :)) These businesses really deserve it. Have you been there? Tell me what to put next. Pizza is clear :) Add like to my Facebook page, I will upload more photos.

Žádné komentáře:

Okomentovat